24
Th7

Ms.Duyên

Khi tới thăm nhà máy sản xuất, tôi tận mắt chứng kiến cảnh các nghệ nhân mộc đục từng thớ gỗ để tạo hình, hoa văn. Thực sự rất kỳ công! Chẳng trách những phù điêu Hổ – Đại bàng trên bộ cổng nhà tôi rất sống động, có hồn.